İletişim İKÜSAG Hakkında
Kurucu:

İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç/ İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı

Bağlı Bulunduğu Kurum:

İstanbul Kültür Üniversitesi

Yönetim:

İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç/İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı
Prof. Dr. Zafer Ertürk / İKÜ Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı
Reyhan Uludağ Eraslan/ Müdür-İKÜ STF
Agop Egoyan/ Sanat Danışmanı

Koleksiyon Sayısı ve Özellikler:

Naci Kalmukoğlu, Ayetullah Sümer, Hasan Kavruk ve Cumhuriyet dönemi ressamlarının önemli sanat eserlerinden oluşan yaklaşık 1000 eser bulunmaktadır.

Misyonumuzda Sanat:

(…) Ulusal ve uluslar arası düzeyde özgün, bilimsel,  teknolojik, ve sanatsal nitelikteki projelere öncülük ederek küresel ve yerel sorunlara çözüm üretmek.

Vizyonumuzda Sanat:

Uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, özgür, özerk, rekabet gücü yüksek, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde, disiplinlerarası çalışmalarla yerel değerlerden evrensel değerlere ulaşmayı amaç edinen, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında akla ilk gelen üniversitelerden biri olmak.

İKÜSAG bir ‘kültür’ girişimidir

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonu çerçevesinde iki genel hedef doğrultusunda şekillenen İKÜSAG, ‘bir kültür girişimidir/hamlesidir’. 

  • Yetişmekte olan nesillerin plastik sanatlar alanında uygulama, takip ve yorum potansiyellerini açığa çıkarmak, bireysel gelişimlerini desteklemek.
  • Estetik değerlere hakim bireyler yetiştirmek.
  • Plastik sanatlar alanında ulusal ve uluslararası kültür-sanat mirasını paylaşarak yaşatmak.
İKÜSAG bir eğitim ‘yatırımıdır’

İKÜSAG, 1970’li yılların sonunda Ressam Ayetullah Sümer’in Mersin Portakalları tablosuyla resim sanatına ilgisini koleksiyonerlik boyutuna taşıyan İKÜ Müt. Hey. Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç tarafından gerçekleştirilen ‘bir eğitim yatırımıdır.

İKÜSAG bir ‘kültür-sanat platformudur’

  • İKÜSAG, kendi koleksiyonuyla birlikte ulusal ve uluslararası sanat mirasını sanat severlerle buluşturan ‘fiziksel bir alandır.’
İKÜSAG sanat takipçilerinin ve yorumcularının tartışma, değerlendirme ve bilgi aktarımı yapabilecekleri bir eğitim-paylaşım alanıdır. (Panel, söyleşi, atölye çalışmaları …)